Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
80 771 237 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
33 388 906 €
41 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
15 544 141 €
47 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
8 602 690 €
26 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 840 235 €
14 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
4 260 033 €
13 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
137 425 €
0 %
1 %
Terciárne vzdelávanie
4 382 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
11 570 388 €
14 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
11 227 335 €
97 %
77 %
Všeobecné služby
226 401 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
86 126 €
1 %
1 %
Transakcie verejného dlhu
30 526 €
0 %
17 %
Ekonomická oblasť
11 184 890 €
14 %
14 %
Doprava
10 537 941 €
94 %
84 %
Iné odvetvia
393 313 €
4 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
187 376 €
2 %
9 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
41 670 €
0 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
24 590 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
8 273 864 €
10 %
8 %
Rozvoj obcí
5 395 864 €
65 %
55 %
Verejné osvetlenie
2 701 349 €
33 %
17 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
106 815 €
1 %
16 %
Rozvoj bývania
69 836 €
1 %
12 %
Sociálne zabezpečenie
5 812 169 €
7 %
6 %
Staroba
5 024 925 €
86 %
73 %
Rodina a deti
455 662 €
8 %
5 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
292 723 €
5 %
12 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
30 509 €
1 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
8 350 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
4 586 503 €
6 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
4 561 480 €
99 %
84 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
25 022 €
1 %
10 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3 390 690 €
4 %
8 %
Rekreačné a športové služby
2 818 960 €
83 %
49 %
Kultúrne služby
492 999 €
15 %
43 %
Vysielacie a vydavateľské služby
60 215 €
2 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
18 516 €
1 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 126 216 €
3 %
3 %
Policajné služby
2 102 672 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
23 544 €
1 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
428 504 €
1 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
415 598 €
97 %
24 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
12 905 €
3 %
60 %
Obrana
9 108 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
9 108 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby