Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
11 664 148 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
4 878 048 €
42 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 381 483 €
90 %
74 %
Dane z majetku
272 365 €
6 %
17 %
Dane za tovary a služby
224 180 €
5 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
20 €
0 %
0 %
Granty a transfery
4 614 814 €
40 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 123 520 €
89 %
99 %
Zahraničné granty
490 994 €
11 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
300 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 531 486 €
13 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 136 461 €
74 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
248 108 €
16 %
29 %
Kapitálové príjmy
78 963 €
5 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
67 916 €
4 %
10 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
38 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
639 800 €
5 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
639 636 €
100 %
98 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
165 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby