Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lovinobaňa

Aktuálny stav
5,5
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Lovinobaňa
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 2,4 %
5,9
13,1 %
Dlhová služba 8,1 %
5,0
5,6 %
Bilancia bežného účtu 12,2 %
4,4
12,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,3 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa -45 € 38 €
Celkový dlh na obyvateľa 19 € 99 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 387 € 2 578 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 56 € 55 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia -4,4 %
2,1
4,3 %
Intenzita investovania 17,6 %
6,0
7,5 %
Čistý majetok 298,8 %
3,0
340,4 %
Okamžitá likvidita 764,3 %
6,0
319,8 %
Pohotová likvidita 824,9 %
6,0
346,1 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
23,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 1 718 516 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 398 476 €
Výdavky bežného rozpočtu 1 509 570 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 700 333 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 71 862 €
Dlhodobé záväzky 10 050 €
Krátkodobé záväzky 118 612 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 39 093 €
Bankové úvery a výpomoci 550 015 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 66 122 €
Úrokové splátky 8 941 €
Finančné účty 906 516 €
Neobežný majetok 4 047 628 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 2 055
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 114 772 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby