Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lovinobaňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 649 239 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Granty a transfery
1 206 114 €
46 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 206 114 €
100 %
98 %
Daňové príjmy
763 915 €
29 %
42 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
708 420 €
93 %
83 %
Dane z majetku
53 710 €
7 %
11 %
Dane za tovary a služby
1 785 €
0 %
6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
493 154 €
19 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
493 154 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
146 963 €
6 %
8 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
119 394 €
81 %
49 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
25 787 €
18 %
32 %
Iné nedaňové príjmy
1 434 €
1 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
234 €
0 %
0 %
Kapitálové príjmy
115 €
0 %
10 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
39 093 €
1 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
39 093 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby