Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Abramová

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
53 265 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
43 568 €
82 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
41 884 €
96 %
86 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 685 €
4 %
2 %
Ochrana životného prostredia
4 329 €
8 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
4 329 €
100 %
58 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 020 €
4 %
9 %
Verejné osvetlenie
2 020 €
100 %
10 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 904 €
4 %
6 %
Kultúrne služby
1 465 €
77 %
51 %
Náboženské a iné spoločenské služby
284 €
15 %
13 %
Vysielacie a vydavateľské služby
154 €
8 %
3 %
Ekonomická oblasť
1 350 €
3 %
5 %
Doprava
1 350 €
100 %
58 %
Vzdelávanie
64 €
0 %
40 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
64 €
100 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
30 €
0 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
30 €
100 %
79 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby