Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Aktuálny stav
5,9
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Dubnica nad Váhom
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 0,0 %
6,0
22,3 %
Dlhová služba 3,9 %
5,5
4,8 %
Bilancia bežného účtu 18,2 %
5,6
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 85 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 0 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 279 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 105 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 9,7 %
4,9
1,9 %
Intenzita investovania 8,4 %
3,3
6,9 %
Čistý majetok 282,6 %
2,8
356,5 %
Okamžitá likvidita 1 091,1 %
6,0
228,4 %
Pohotová likvidita 1 136,7 %
6,0
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 20 929 610 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 475 744 €
Výdavky bežného rozpočtu 17 111 706 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 2 225 739 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 603 112 €
Dlhodobé záväzky 33 742 €
Krátkodobé záväzky 1 322 581 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 0 €
Bankové úvery a výpomoci 1 671 817 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 583 800 €
Úrokové splátky 18 557 €
Finančné účty 14 430 280 €
Neobežný majetok 40 890 673 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 24 262
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 2 554 495 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby