Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
23 202 559 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
13 620 744 €
59 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
8 896 667 €
65 %
77 %
Dane z majetku
3 465 633 €
25 %
14 %
Dane za tovary a služby
1 258 444 €
9 %
9 %
Granty a transfery
6 438 819 €
28 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 976 853 €
93 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
461 966 €
7 %
1 %
Nedaňové príjmy
2 864 563 €
12 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
2 414 221 €
84 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
301 025 €
11 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
137 081 €
5 %
11 %
Kapitálové príjmy
8 778 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 457 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
278 433 €
1 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
278 433 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby