Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
21 485 257 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
7 209 572 €
34 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 054 338 €
42 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 711 584 €
24 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
1 285 291 €
18 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 141 832 €
16 %
18 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
16 526 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
5 942 940 €
28 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
5 886 654 €
99 %
78 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
35 832 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
20 455 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
2 862 949 €
13 %
6 %
Staroba
2 862 949 €
100 %
76 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 654 905 €
12 %
8 %
Rozvoj obcí
2 621 249 €
99 %
56 %
Verejné osvetlenie
26 308 €
1 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
5 914 €
0 %
16 %
Zásobovanie vodou
1 434 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
1 393 237 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
940 087 €
67 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
453 150 €
33 %
9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
598 228 €
3 %
9 %
Kultúrne služby
592 355 €
99 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
5 873 €
1 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
484 058 €
2 %
3 %
Policajné služby
475 359 €
98 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
8 699 €
2 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
213 166 €
1 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
213 166 €
100 %
72 %
Ekonomická oblasť
121 360 €
1 %
14 %
Iné odvetvia
63 279 €
52 %
2 %
Doprava
58 082 €
48 %
84 %
Obrana
4 842 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
4 842 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby