Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Baďan

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
264 657 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
209 577 €
79 %
27 %
Transakcie verejného dlhu
137 134 €
65 %
9 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
64 766 €
31 %
88 %
Všeobecné služby
6 179 €
3 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 498 €
1 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
15 020 €
6 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
15 020 €
100 %
72 %
Sociálne zabezpečenie
14 687 €
6 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
14 421 €
98 %
23 %
Rodina a deti
266 €
2 %
9 %
Ochrana životného prostredia
13 267 €
5 %
6 %
Nakladanie s odpadovými vodami
7 935 €
60 %
31 %
Nakladanie s odpadmi
3 729 €
28 %
62 %
Znižovanie znečisťovania
1 334 €
10 %
1 %
Ochrana prírody a krajiny
270 €
2 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6 377 €
2 %
8 %
Rozvoj obcí
5 173 €
81 %
54 %
Verejné osvetlenie
1 204 €
19 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3 815 €
1 %
4 %
Kultúrne služby
2 802 €
73 %
48 %
Vysielacie a vydavateľské služby
669 €
18 %
3 %
Náboženské a iné spoločenské služby
179 €
5 %
15 %
Rekreačné a športové služby
166 €
4 %
31 %
Ekonomická oblasť
1 914 €
1 %
4 %
Ťažba, výroba a výstavba
958 €
50 %
14 %
Doprava
956 €
50 %
61 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby