Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Blatné Revištia

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
90 420 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Daňové príjmy
56 528 €
63 %
43 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
45 912 €
81 %
84 %
Dane z majetku
8 247 €
15 %
10 %
Dane za tovary a služby
2 370 €
4 %
6 %
Granty a transfery
23 321 €
26 %
37 %
Tuzemské bežné granty a transfery
23 321 €
100 %
98 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9 000 €
10 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
9 000 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
1 571 €
2 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
828 €
53 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
700 €
45 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
43 €
3 %
10 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby