Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Blatné Revištia

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
77 768 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
73 490 €
95 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
69 752 €
95 %
86 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
3 738 €
5 %
2 %
Ochrana životného prostredia
2 703 €
3 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
2 703 €
100 %
58 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
739 €
1 %
6 %
Náboženské a iné spoločenské služby
629 €
85 %
13 %
Vysielacie a vydavateľské služby
110 €
15 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
704 €
1 %
9 %
Verejné osvetlenie
704 €
100 %
10 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
96 €
0 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
96 €
100 %
79 %
Obrana
36 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
36 €
100 %
90 %
Sociálne zabezpečenie
0 €
0 %
3 %
Staroba
0 €
0 %
54 %
Ekonomická oblasť
0 €
0 %
5 %
Doprava
0 €
0 %
58 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby