Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
94 693 384 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
50 388 820 €
53 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
41 308 128 €
82 %
77 %
Dane z majetku
6 050 170 €
12 %
14 %
Dane za tovary a služby
3 030 522 €
6 %
9 %
Granty a transfery
28 246 158 €
30 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
28 206 482 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
39 676 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
9 757 628 €
10 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
6 118 337 €
63 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 847 117 €
19 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
1 026 268 €
11 %
11 %
Kapitálové príjmy
758 919 €
8 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
6 988 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4 800 777 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
4 800 777 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 500 000 €
2 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 500 000 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby