Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
dcérska spoločnosť
Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov
5,2 mil. €
86,2 tis. €
0 %
dcérska spoločnosť
Činnosti v oblasti nehnuteľností
3,6 mil. €
96,7 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,9 mil. €
1,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,9 mil. €
-1,5 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,8 mil. €
6,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,7 mil. €
-2,4 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,5 mil. €
-1,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,4 mil. €
42,4 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,3 mil. €
-1,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,9 mil. €
4,9 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,7 mil. €
13,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,5 mil. €
-307 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,5 mil. €
-7,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,3 mil. €
-2,3 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,2 mil. €
-917 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
24,5 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
642 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,0 mil. €
-199 
100 %
dcérska spoločnosť
Doprava a skladovanie
916,5 tis. €
-97,9 tis. €
0 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
880,5 tis. €
671 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
867,3 tis. €
-47,3 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
856,2 tis. €
-4,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
704,6 tis. €
2,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
687,4 tis. €
-4,6 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
670,5 tis. €
-6,4 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
644,4 tis. €
7,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
579,7 tis. €
1,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
573,8 tis. €
-16,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
569,0 tis. €
-977 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
552,1 tis. €
4,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
493,4 tis. €
-1,5 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
431,2 tis. €
64 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
381,5 tis. €
-4,0 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
340,8 tis. €
1,7 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
269,0 tis. €
-18,5 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Umenie, zábava a rekreácia
81,0 tis. €
21,3 tis. €
0 %
nezisková organizácia
Ostatné činnosti
7,1 tis. €
328 
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby