Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
105 385 327 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
51 450 519 €
49 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
40 715 213 €
79 %
75 %
Dane z majetku
7 283 256 €
14 %
16 %
Dane za tovary a služby
3 452 050 €
7 %
9 %
Granty a transfery
28 216 099 €
27 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
28 129 422 €
100 %
98 %
Zahraničné transfery
50 353 €
0 %
0 %
Zahraničné granty
31 324 €
0 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
5 000 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
13 193 637 €
13 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
13 193 637 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
7 835 860 €
7 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
4 775 553 €
61 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 701 668 €
22 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
1 019 761 €
13 %
12 %
Kapitálové príjmy
338 865 €
4 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
13 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 689 212 €
4 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 689 212 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby