Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
97 279 540 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
38 914 879 €
40 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
15 706 145 €
40 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
9 342 798 €
24 %
27 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
5 121 758 €
13 %
1 %
Vedľajšie služby v školstve
4 565 145 €
12 %
12 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 179 034 €
11 %
18 %
Ekonomická oblasť
21 222 300 €
22 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
10 679 901 €
50 %
9 %
Doprava
10 387 427 €
49 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
107 910 €
1 %
3 %
Iné odvetvia
47 063 €
0 %
2 %
Všeobecné verejné služby
11 936 897 €
12 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
8 250 918 €
69 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
3 381 827 €
28 %
17 %
Všeobecné služby
208 256 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
95 896 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
10 718 291 €
11 %
6 %
Staroba
5 292 374 €
49 %
73 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
5 100 609 €
48 %
12 %
Rodina a deti
195 582 €
2 %
5 %
Nezamestnanosť
65 184 €
1 %
0 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
59 146 €
1 %
6 %
Pozostalí
4 261 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
1 134 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
4 929 827 €
5 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
4 893 474 €
99 %
84 %
Ochrana prírody a krajiny
36 352 €
1 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 703 665 €
4 %
8 %
Rozvoj obcí
1 719 609 €
46 %
55 %
Verejné osvetlenie
1 221 633 €
33 %
17 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
724 964 €
20 %
16 %
Rozvoj bývania
37 458 €
1 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 606 891 €
3 %
8 %
Kultúrne služby
1 608 587 €
62 %
43 %
Rekreačné a športové služby
893 102 €
34 %
49 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
75 696 €
3 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
23 400 €
1 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
6 106 €
0 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 248 130 €
2 %
3 %
Policajné služby
2 218 010 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
30 120 €
1 %
5 %
Obrana
998 660 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
998 660 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby