Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
97 279 540 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
56 951 184 €
59 %
63 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
50 688 906 €
89 %
93 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
5 804 043 €
10 %
5 %
Zdroje z predaja majetku
458 235 €
1 %
1 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
0 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
28 606 610 €
29 %
31 %
Zo štátneho rozpočtu
25 490 884 €
89 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
3 107 332 €
11 %
8 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
4 849 €
0 %
0 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
3 545 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
8 318 721 €
9 %
3 %
Iné zdroje
4 864 526 €
58 %
37 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
3 454 196 €
42 %
63 %
Bankové úvery
3 403 024 €
3 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
3 403 024 €
100 %
94 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby