Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
13 234 995 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
7 607 378 €
57 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 358 532 €
57 %
55 %
Sekundárne vzdelávanie
1 982 773 €
26 %
24 %
Vedľajšie služby v školstve
824 763 €
11 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
441 309 €
6 %
8 %
Všeobecné verejné služby
2 694 648 €
20 %
23 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 581 811 €
96 %
93 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
76 066 €
3 %
2 %
Všeobecné služby
36 770 €
1 %
5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 043 449 €
8 %
7 %
Rozvoj obcí
872 169 €
84 %
64 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
130 742 €
13 %
31 %
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti
40 538 €
4 %
0 %
Ochrana životného prostredia
954 033 €
7 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
949 699 €
100 %
47 %
Ochrana prírody a krajiny
4 334 €
0 %
8 %
Sociálne zabezpečenie
343 077 €
3 %
7 %
Rodina a deti
195 217 €
57 %
3 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
112 063 €
33 %
5 %
Staroba
35 797 €
10 %
87 %
Ekonomická oblasť
236 422 €
2 %
5 %
Doprava
236 280 €
100 %
83 %
Iné odvetvia
142 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
176 702 €
1 %
5 %
Kultúrne služby
120 060 €
68 %
53 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
43 995 €
25 %
2 %
Vysielacie a vydavateľské služby
9 040 €
5 %
6 %
Náboženské a iné spoločenské služby
3 608 €
2 %
1 %
Obrana
148 425 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
148 425 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
30 860 €
0 %
1 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
30 860 €
100 %
4 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby