Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devínska Nová Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
13 685 230 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
7 000 788 €
51 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 405 671 €
49 %
67 %
Dane z majetku
3 146 994 €
45 %
25 %
Dane za tovary a služby
448 123 €
6 %
8 %
Granty a transfery
3 758 496 €
27 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 758 496 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
2 034 548 €
15 %
15 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 228 179 €
60 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
727 115 €
36 %
33 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
34 885 €
2 %
0 %
Iné nedaňové príjmy
34 244 €
2 %
12 %
Kapitálové príjmy
10 126 €
0 %
3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
891 397 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
887 056 €
100 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
4 341 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby