Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devínska Nová Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
11 777 260 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
5 060 068 €
43 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 681 115 €
53 %
53 %
Sekundárne vzdelávanie
1 211 931 €
24 %
23 %
Vedľajšie služby v školstve
789 135 €
16 %
17 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
377 888 €
7 %
8 %
Všeobecné verejné služby
2 336 547 €
20 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 250 237 €
96 %
92 %
Všeobecné služby
63 299 €
3 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
23 012 €
1 %
2 %
Ochrana životného prostredia
1 595 377 €
14 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
1 216 238 €
76 %
78 %
Znižovanie znečisťovania
236 747 €
15 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
140 892 €
9 %
8 %
Nakladanie s odpadovými vodami
1 500 €
0 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 219 979 €
10 %
8 %
Kultúrne služby
753 265 €
62 %
50 %
Rekreačné a športové služby
354 342 €
29 %
41 %
Vysielacie a vydavateľské služby
112 372 €
9 %
4 %
Ekonomická oblasť
826 226 €
7 %
5 %
Doprava
634 297 €
77 %
81 %
Ťažba, výroba a výstavba
162 238 €
20 %
16 %
Iné odvetvia
29 690 €
4 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
342 099 €
3 %
8 %
Staroba
252 001 €
74 %
88 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
65 460 €
19 %
0 %
Rodina a deti
13 887 €
4 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
9 850 €
3 %
4 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
901 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
282 671 €
2 %
5 %
Rozvoj obcí
271 521 €
96 %
57 %
Rozvoj bývania
9 980 €
4 %
2 %
Verejné osvetlenie
1 170 €
0 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
113 438 €
1 %
0 %
Policajné služby
74 906 €
66 %
25 %
Ochrana pred požiarmi
38 531 €
34 %
48 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
0 €
0 %
27 %
Obrana
857 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
857 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby