Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devínska Nová Ves

Finančné zdravie
6,0
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
6,0
Bilancia bežného účtu
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy15,1 mil. €
Daňové príjmy
52,5 %
Granty a transfery
33,5 %
Nedaňové príjmy
13,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Bratislava - Devínska Nová Ves
priemer mestských častí
Výdavky14,0 mil. €
Vzdelávanie
43,0 %
Všeobecné verejné služby
27,7 %
Ochrana životného prostredia
12,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8,2 %
Ekonomická oblasť
2,8 %
Sociálne zabezpečenie
2,8 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2,1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,9 %
Bratislava - Devínska Nová Ves
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
3,8
Celkové hodnotenie
3,9
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,5
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
6 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Dárius Krajčír

SOM Slovensko

starosta od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
E-mail:mudnv@stonline.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby