Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devínska Nová Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
14 045 866 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
6 036 404 €
43 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 342 022 €
55 %
55 %
Sekundárne vzdelávanie
1 367 650 €
23 %
24 %
Vedľajšie služby v školstve
905 921 €
15 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
420 811 €
7 %
8 %
Všeobecné verejné služby
3 893 120 €
28 %
23 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
3 830 144 €
98 %
93 %
Všeobecné služby
62 977 €
2 %
5 %
Ochrana životného prostredia
1 739 787 €
12 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
1 361 876 €
78 %
47 %
Znižovanie znečisťovania
244 876 €
14 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
128 035 €
7 %
41 %
Nakladanie s odpadovými vodami
5 000 €
0 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 153 278 €
8 %
5 %
Kultúrne služby
614 627 €
53 %
53 %
Rekreačné a športové služby
403 266 €
35 %
38 %
Vysielacie a vydavateľské služby
135 385 €
12 %
6 %
Ekonomická oblasť
399 090 €
3 %
5 %
Doprava
257 635 €
65 %
83 %
Ťažba, výroba a výstavba
126 638 €
32 %
16 %
Iné odvetvia
14 816 €
4 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
396 325 €
3 %
7 %
Staroba
287 418 €
73 %
87 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
83 782 €
21 %
1 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
12 750 €
3 %
5 %
Rodina a deti
12 220 €
3 %
3 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
156 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
295 164 €
2 %
7 %
Rozvoj obcí
278 648 €
94 %
64 %
Verejné osvetlenie
10 541 €
4 %
3 %
Rozvoj bývania
5 975 €
2 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
132 699 €
1 %
0 %
Policajné služby
91 859 €
69 %
17 %
Ochrana pred požiarmi
40 839 €
31 %
54 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
0 €
0 %
29 %
Obrana
0 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
0 €
0 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby