Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
826 055 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
510 507 €
62 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
510 507 €
100 %
92 %
Transakcie verejného dlhu
0 €
0 %
0 %
Vzdelávanie
227 589 €
28 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
227 589 €
100 %
53 %
Ochrana životného prostredia
48 390 €
6 %
5 %
Ochrana prírody a krajiny
28 458 €
59 %
9 %
Nakladanie s odpadmi
19 932 €
41 %
78 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
31 233 €
4 %
8 %
Kultúrne služby
31 233 €
100 %
50 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3 501 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
3 501 €
100 %
48 %
Ekonomická oblasť
2 525 €
0 %
5 %
Komunikácia
2 088 €
83 %
0 %
Doprava
437 €
17 %
81 %
Sociálne zabezpečenie
2 310 €
0 %
8 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 310 €
100 %
4 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby