Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
984 244 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
808 478 €
82 %
45 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
416 049 €
51 %
62 %
Dane z majetku
334 289 €
41 %
31 %
Dane za tovary a služby
58 141 €
7 %
7 %
Nedaňové príjmy
105 488 €
11 %
11 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
72 842 €
69 %
34 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
18 348 €
17 %
49 %
Iné nedaňové príjmy
13 209 €
13 %
12 %
Kapitálové príjmy
1 089 €
1 %
5 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Granty a transfery
61 355 €
6 %
33 %
Tuzemské bežné granty a transfery
61 355 €
100 %
99 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8 923 €
1 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
8 923 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby