Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Devín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
937 603 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
659 821 €
70 %
23 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
650 898 €
99 %
93 %
Transakcie verejného dlhu
8 923 €
1 %
0 %
Vzdelávanie
178 117 €
19 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
178 117 €
100 %
55 %
Ochrana životného prostredia
60 867 €
6 %
5 %
Ochrana prírody a krajiny
36 492 €
60 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
24 374 €
40 %
47 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
21 611 €
2 %
5 %
Kultúrne služby
21 611 €
100 %
53 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
8 056 €
1 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
8 056 €
100 %
54 %
Ekonomická oblasť
4 919 €
1 %
5 %
Doprava
3 323 €
68 %
83 %
Komunikácia
1 596 €
32 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
4 213 €
0 %
7 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
4 213 €
100 %
5 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby