Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
18 633 136 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
7 988 329 €
43 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
7 093 468 €
89 %
77 %
Dane z majetku
461 579 €
6 %
14 %
Dane za tovary a služby
433 283 €
5 %
9 %
Granty a transfery
6 755 026 €
36 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
6 738 863 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
16 163 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
2 281 137 €
12 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 112 496 €
49 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
900 697 €
39 %
27 %
Kapitálové príjmy
147 767 €
6 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
118 933 €
5 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 244 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 115 053 €
6 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 115 053 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
493 590 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
493 590 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby