Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
18 633 136 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
11 985 309 €
64 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
11 535 423 €
96 %
91 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
302 120 €
3 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
147 767 €
1 %
2 %
Zo štátneho rozpočtu
5 611 951 €
30 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
4 721 725 €
84 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
869 457 €
15 %
8 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
20 769 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
542 286 €
3 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
345 156 €
64 %
69 %
Iné zdroje
197 129 €
36 %
31 %
Bankové úvery
493 590 €
3 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
493 590 €
100 %
97 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby