Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
17 876 461 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
6 870 653 €
38 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 440 623 €
36 %
42 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 291 328 €
33 %
18 %
Sekundárne vzdelávanie
1 402 986 €
20 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
735 717 €
11 %
14 %
Ekonomická oblasť
2 943 445 €
16 %
14 %
Doprava
1 395 570 €
47 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
1 270 976 €
43 %
8 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
113 416 €
4 %
0 %
Iné odvetvia
101 186 €
3 %
2 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
61 855 €
2 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
440 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 038 883 €
11 %
9 %
Kultúrne služby
965 955 €
47 %
45 %
Rekreačné a športové služby
759 661 €
37 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
265 832 €
13 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
47 435 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby
2 025 324 €
11 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 359 203 €
67 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
567 022 €
28 %
17 %
Všeobecné služby
51 254 €
3 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
47 845 €
2 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 697 768 €
9 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
864 920 €
51 %
16 %
Rozvoj obcí
438 626 €
26 %
56 %
Verejné osvetlenie
368 107 €
22 %
16 %
Rozvoj bývania
19 833 €
1 %
11 %
Zásobovanie vodou
6 281 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
1 273 122 €
7 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 255 547 €
99 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
17 575 €
1 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
735 518 €
4 %
6 %
Staroba
462 938 €
63 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
197 371 €
27 %
12 %
Rodina a deti
75 209 €
10 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
245 207 €
1 %
3 %
Policajné služby
242 966 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
2 240 €
1 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
46 524 €
0 %
0 %
Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
46 524 €
100 %
1 %
Obrana
18 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
18 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby