Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Podhradie

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 444 702 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
3 523 422 €
47 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 859 309 €
53 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
1 663 608 €
47 %
1 %
Zahraničné granty
505 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
2 215 592 €
30 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 995 035 €
90 %
77 %
Dane za tovary a služby
116 612 €
5 %
9 %
Dane z majetku
103 945 €
5 %
14 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
909 802 €
12 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
909 802 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
678 838 €
9 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
387 582 €
57 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
112 251 €
17 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
105 516 €
16 %
11 %
Kapitálové príjmy
73 237 €
11 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
252 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
117 048 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
117 048 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby