Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Podhradie

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 444 702 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Zo štátneho rozpočtu
3 271 301 €
44 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
2 608 335 €
80 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
662 967 €
20 %
8 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
0 €
0 %
0 %
Vlastné zdroje
3 091 243 €
42 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
2 718 690 €
88 %
91 %
Zdroje zo zisku
171 595 €
6 %
0 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
127 721 €
4 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
73 237 €
2 %
2 %
Bankové úvery
909 802 €
12 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
909 802 €
100 %
97 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
172 355 €
2 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
172 355 €
100 %
69 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby