Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Podhradie

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 110 132 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 049 657 €
43 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 445 477 €
47 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
804 795 €
26 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
492 375 €
16 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
304 876 €
10 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
2 134 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 390 523 €
20 %
9 %
Kultúrne služby
785 639 €
56 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
445 710 €
32 %
3 %
Rekreačné a športové služby
130 932 €
9 %
47 %
Vysielacie a vydavateľské služby
28 241 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby
1 227 124 €
17 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 198 338 €
98 %
78 %
Všeobecné služby
20 112 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
8 675 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
478 627 €
7 %
14 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
179 133 €
37 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
163 298 €
34 %
8 %
Doprava
69 113 €
14 %
84 %
Iné odvetvia
67 084 €
14 %
2 %
Ochrana životného prostredia
468 230 €
7 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
251 805 €
54 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
109 322 €
23 %
2 %
Ochrana prírody a krajiny
64 240 €
14 %
3 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
42 555 €
9 %
9 %
Znižovanie znečisťovania
307 €
0 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
229 261 €
3 %
8 %
Rozvoj bývania
121 070 €
53 %
11 %
Rozvoj obcí
30 828 €
13 %
56 %
Zásobovanie vodou
28 874 €
13 %
1 %
Verejné osvetlenie
28 666 €
13 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
19 823 €
9 %
16 %
Sociálne zabezpečenie
224 479 €
3 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
112 365 €
50 %
12 %
Staroba
89 124 €
40 %
76 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
22 804 €
10 %
1 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
186 €
0 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
38 687 €
1 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
33 752 €
87 %
5 %
Policajné služby
4 935 €
13 %
95 %
Obrana
3 543 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
3 543 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby