Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Švedlár

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 585 677 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Daňové príjmy
797 705 €
50 %
43 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
707 988 €
89 %
83 %
Dane z majetku
73 197 €
9 %
11 %
Dane za tovary a služby
16 520 €
2 %
6 %
Granty a transfery
605 217 €
38 %
35 %
Tuzemské bežné granty a transfery
585 217 €
97 %
68 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
20 000 €
3 %
30 %
Nedaňové príjmy
114 262 €
7 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
62 435 €
55 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
33 447 €
29 %
29 %
Kapitálové príjmy
11 378 €
10 %
10 %
Iné nedaňové príjmy
7 003 €
6 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
68 493 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
68 493 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby