Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Švedlár

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 608 515 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Vzdelávanie
873 689 €
54 %
38 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
516 258 €
59 %
55 %
Sekundárne vzdelávanie
263 225 €
30 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
78 344 €
9 %
13 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
15 863 €
2 %
6 %
Všeobecné verejné služby
525 724 €
33 %
27 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
480 346 €
91 %
86 %
Transakcie verejného dlhu
41 456 €
8 %
12 %
Všeobecné služby
3 243 €
1 %
1 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
678 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
72 975 €
5 %
10 %
Zásobovanie vodou
39 258 €
54 %
11 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
18 401 €
25 %
8 %
Verejné osvetlenie
15 192 €
21 %
12 %
Rozvoj obcí
125 €
0 %
52 %
Sociálne zabezpečenie
46 223 €
3 %
3 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
38 406 €
83 %
23 %
Staroba
7 817 €
17 %
55 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
25 883 €
2 %
6 %
Náboženské a iné spoločenské služby
12 745 €
49 %
13 %
Rekreačné a športové služby
11 835 €
46 %
32 %
Kultúrne služby
1 303 €
5 %
48 %
Ekonomická oblasť
24 846 €
2 %
7 %
Doprava
24 846 €
100 %
68 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
0 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia
22 921 €
1 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
22 921 €
100 %
55 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
16 255 €
1 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
16 255 €
100 %
81 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby