Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hontianske Trsťany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
244 700 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Vzdelávanie
100 816 €
41 %
42 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
100 816 €
100 %
54 %
Všeobecné verejné služby
73 482 €
30 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
73 382 €
100 %
86 %
Transakcie verejného dlhu
100 €
0 %
12 %
Ochrana životného prostredia
30 113 €
12 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
16 438 €
55 %
66 %
Nakladanie s odpadovými vodami
13 635 €
45 %
27 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
40 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
29 095 €
12 %
8 %
Rozvoj obcí
28 190 €
97 %
57 %
Verejné osvetlenie
905 €
3 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8 337 €
3 %
5 %
Kultúrne služby
3 993 €
48 %
50 %
Rekreačné a športové služby
2 478 €
30 %
32 %
Náboženské a iné spoločenské služby
1 866 €
22 %
12 %
Ekonomická oblasť
2 400 €
1 %
4 %
Iné odvetvia
2 400 €
100 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
457 €
0 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
457 €
100 %
70 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby