Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dunajský Klátov

Aktuálny stav
2,8
z max. 6
Nedostatočné
finančné
zdravie
Celkový dlh
1,8
Dlhová služba
1,9
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,7
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Dunajský Klátov
priemer obcí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Dunajský Klátov
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 84,7 %
1,8
10,3 %
Dlhová služba 31,1 %
2,3
4,0 %
Bilancia bežného účtu 14,0 %
4,8
11,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 2,6 %
5,5
0,3 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 2,6 %
0,4
0,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa 22 € 28 €
Celkový dlh na obyvateľa 502 € 98 €
Čistý majetok na obyvateľa 4 037 € 2 611 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -198 € 49 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia 3,2 %
3,6
3,1 %
Intenzita investovania 10,8 %
4,3
7,9 %
Čistý majetok 680,7 %
6,0
337,4 %
Okamžitá likvidita 13,5 %
0,4
319,0 %
Pohotová likvidita 30,9 %
0,6
344,3 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 309,1 %
0,0
22,1 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 519 218 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 0 €
Výdavky bežného rozpočtu 446 771 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 56 076 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 11 700 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 11 700 €
Krátkodobé pohľadávky 25 202 €
Dlhodobé záväzky 1 437 420 €
Krátkodobé záväzky 145 528 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 374 575 €
Bankové úvery a výpomoci 244 788 €
Úvery od ŠFRB 1 367 804 €
Výdavky na splácanie istiny 95 085 €
Úrokové splátky 34 880 €
Finančné účty 19 713 €
Neobežný majetok 3 306 541 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 746
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -148 066 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby