Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Aktuálny stav
4,5
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,7
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,4
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislava (magistrát)
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 45,4 %
3,7
22,3 %
Dlhová služba 2,0 %
5,8
4,8 %
Bilancia bežného účtu 8,8 %
3,8
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -27 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 324 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 798 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 114 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -3,5 %
2,3
1,9 %
Intenzita investovania 12,3 %
4,9
6,9 %
Čistý majetok 391,7 %
3,9
356,5 %
Okamžitá likvidita 372,7 %
6,0
228,4 %
Pohotová likvidita 440,4 %
6,0
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 328 842 383 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 059 688 €
Výdavky bežného rozpočtu 299 808 142 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 41 539 215 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 35 251 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 11 512 741 €
Dlhodobé záväzky 401 215 €
Krátkodobé záväzky 16 991 115 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 137 977 712 €
Bankové úvery a výpomoci 137 978 167 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 4 333 333 €
Úrokové splátky 476 868 €
Finančné účty 63 319 558 €
Neobežný majetok 1 267 001 279 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 425 923
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 48 406 345 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby