Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
382 908 528 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Ekonomická oblasť
138 497 675 €
36 %
14 %
Doprava
132 638 354 €
96 %
84 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
3 978 381 €
3 %
1 %
Iné odvetvia
1 100 000 €
1 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
780 940 €
1 %
8 %
Všeobecné verejné služby
88 620 959 €
23 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
88 620 959 €
100 %
78 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
37 936 678 €
10 %
9 %
Kultúrne služby
23 072 922 €
61 %
45 %
Rekreačné a športové služby
14 557 530 €
38 %
47 %
Vysielacie a vydavateľské služby
306 226 €
1 %
2 %
Ochrana životného prostredia
36 298 648 €
9 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
36 298 648 €
100 %
85 %
Bývanie a občianska vybavenosť
29 032 200 €
8 %
8 %
Rozvoj obcí
19 754 060 €
68 %
56 %
Verejné osvetlenie
5 551 924 €
19 %
16 %
Rozvoj bývania
3 726 217 €
13 %
11 %
Vzdelávanie
26 110 205 €
7 %
37 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
19 266 113 €
74 %
18 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 348 901 €
17 %
42 %
Vedľajšie služby v školstve
2 495 191 €
10 %
14 %
Sociálne zabezpečenie
17 648 426 €
5 %
6 %
Staroba
15 912 467 €
90 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 665 357 €
9 %
12 %
Rodina a deti
70 602 €
0 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
8 755 736 €
2 %
3 %
Policajné služby
8 755 736 €
100 %
95 %
Obrana
8 000 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
8 000 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby