Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Pereš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
555 947 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
280 296 €
50 %
45 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
280 296 €
100 %
62 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
146 000 €
26 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
146 000 €
100 %
100 %
Granty a transfery
79 531 €
14 %
33 %
Tuzemské bežné granty a transfery
79 531 €
100 %
99 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
25 887 €
5 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
25 887 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
24 233 €
4 %
11 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
12 351 €
51 %
34 %
Iné nedaňové príjmy
6 104 €
25 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
5 778 €
24 %
49 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby