Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Myslava

Finančné zdravie
5,8
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
6,0
Bilancia bežného účtu
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne rozpočtové alebo príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy462,2 tis. €
Daňové príjmy
67,1 %
Granty a transfery
11,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,5 %
Nedaňové príjmy
6,1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,8 %
Košice - Myslava
priemer mestských častí
Výdavky355,0 tis. €
Všeobecné verejné služby
53,5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
18,1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
14,9 %
Ekonomická oblasť
6,8 %
Sociálne zabezpečenie
4,4 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
2,1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,2 %
Košice - Myslava
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Iveta Šimková

nezávislý kandidát

starosta od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Košice II
Kraj:Košický kraj
E-mail:myslava@internetkosice.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby