Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Myslava

Aktuálny stav
5,7
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
6,0
Bilancia bežného účtu
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Košice - Myslava
priemer mestských častí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Košice - Myslava
priemer mestských častí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer mestských častí
Celkový dlh 4,5 %
5,8
13,9 %
Dlhová služba 0,2 %
6,0
1,1 %
Bilancia bežného účtu 14,0 %
4,8
8,7 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
3,8 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
3,8 %
Indikátory na obyvateľa priemer mestských častí
Základná bilancia na obyvateľa 11 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 7 € 76 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 336 € 952 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -14 € 15 €
Ostatné indikátory priemer mestských častí
Základná bilancia 6,4 %
4,3
-1,4 %
Intenzita investovania 7,6 %
3,0
10,1 %
Čistý majetok 867,0 %
6,0
233,4 %
Okamžitá likvidita 1 750,8 %
6,0
398,3 %
Pohotová likvidita 1 864,7 %
6,0
433,2 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 442 571 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 0 €
Výdavky bežného rozpočtu 380 706 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 33 454 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 22 752 €
Dlhodobé záväzky 24 267 €
Krátkodobé záväzky 19 978 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 17 549 €
Bankové úvery a výpomoci 17 549 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 591 €
Úrokové splátky 74 €
Finančné účty 349 770 €
Neobežný majetok 3 086 719 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 2 540
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -35 882 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby