Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Krásna

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
778 256 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
484 699 €
62 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
477 468 €
99 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 231 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
136 012 €
17 %
5 %
Doprava
136 012 €
100 %
81 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
59 765 €
8 %
8 %
Kultúrne služby
47 532 €
80 %
50 %
Rekreačné a športové služby
5 756 €
10 %
41 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 742 €
6 %
4 %
Náboženské a iné spoločenské služby
2 735 €
5 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
50 929 €
7 %
5 %
Verejné osvetlenie
50 733 €
100 %
3 %
Rozvoj obcí
196 €
0 %
57 %
Ochrana životného prostredia
43 389 €
6 %
5 %
Nakladanie s odpadovými vodami
32 594 €
75 %
3 %
Nakladanie s odpadmi
10 795 €
25 %
78 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
0 €
0 %
8 %
Sociálne zabezpečenie
1 962 €
0 %
8 %
Staroba
1 103 €
56 %
88 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
859 €
44 %
4 %
Vzdelávanie
1 500 €
0 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 500 €
100 %
53 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby