Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Poľov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
311 774 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
158 136 €
51 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
158 136 €
100 %
67 %
Granty a transfery
69 095 €
22 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
69 095 €
100 %
99 %
Zahraničné transfery
0 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
50 544 €
16 %
15 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
44 515 €
88 %
33 %
Iné nedaňové príjmy
3 070 €
6 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
2 322 €
5 %
52 %
Kapitálové príjmy
637 €
1 %
3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
34 000 €
11 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
34 000 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
1 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby