Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Poľov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
309 477 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
210 168 €
68 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
206 206 €
98 %
92 %
Transakcie verejného dlhu
2 486 €
1 %
0 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 477 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
87 660 €
28 %
8 %
Rekreačné a športové služby
57 734 €
66 %
41 %
Kultúrne služby
25 262 €
29 %
50 %
Náboženské a iné spoločenské služby
4 665 €
5 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
9 629 €
3 %
5 %
Verejné osvetlenie
4 833 €
50 %
3 %
Rozvoj obcí
4 797 €
50 %
57 %
Sociálne zabezpečenie
1 206 €
0 %
8 %
Staroba
1 206 €
100 %
88 %
Ekonomická oblasť
813 €
0 %
5 %
Doprava
813 €
100 %
81 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby