Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Luník IX

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
554 944 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
295 139 €
53 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
294 906 €
100 %
67 %
Dane za tovary a služby
233 €
0 %
8 %
Granty a transfery
121 710 €
22 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
121 710 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
112 095 €
20 %
15 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
63 545 €
57 %
33 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
48 116 €
43 %
52 %
Iné nedaňové príjmy
433 €
0 %
12 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
26 000 €
5 %
1 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
26 000 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby