Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Luník IX

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
515 105 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
412 241 €
80 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
408 189 €
99 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
4 052 €
1 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
47 366 €
9 %
5 %
Rozvoj obcí
38 325 €
81 %
57 %
Verejné osvetlenie
7 143 €
15 %
3 %
Rozvoj bývania
1 898 €
4 %
2 %
Vzdelávanie
34 633 €
7 %
46 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
34 633 €
100 %
8 %
Ekonomická oblasť
9 314 €
2 %
5 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
8 896 €
96 %
1 %
Doprava
418 €
4 %
81 %
Sociálne zabezpečenie
5 690 €
1 %
8 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
5 690 €
100 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3 512 €
1 %
8 %
Rekreačné a športové služby
1 957 €
56 %
41 %
Kultúrne služby
1 506 €
43 %
50 %
Náboženské a iné spoločenské služby
50 €
1 %
1 %
Ochrana životného prostredia
2 349 €
0 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
2 349 €
100 %
78 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby