Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Luník IX

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
591 734 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
332 000 €
56 %
47 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
331 843 €
100 %
60 %
Dane za tovary a služby
157 €
0 %
10 %
Nedaňové príjmy
128 648 €
22 %
11 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
70 201 €
55 %
35 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
51 340 €
40 %
47 %
Iné nedaňové príjmy
7 107 €
6 %
14 %
Granty a transfery
95 334 €
16 %
33 %
Tuzemské bežné granty a transfery
95 334 €
100 %
98 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
19 052 €
3 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
19 052 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
16 700 €
3 %
4 %
Z ostatných finančných operácií
16 700 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby