Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Luník IX

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
585 728 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
434 293 €
74 %
26 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
432 090 €
99 %
93 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
2 203 €
1 %
3 %
Ochrana životného prostredia
61 251 €
10 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
61 251 €
100 %
79 %
Bývanie a občianska vybavenosť
29 818 €
5 %
5 %
Rozvoj bývania
21 518 €
72 %
2 %
Verejné osvetlenie
7 299 €
24 %
3 %
Rozvoj obcí
1 000 €
3 %
57 %
Vzdelávanie
27 847 €
5 %
47 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
27 847 €
100 %
8 %
Ekonomická oblasť
19 008 €
3 %
5 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
17 900 €
94 %
1 %
Doprava
1 108 €
6 %
80 %
Obrana
7 929 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
7 929 €
100 %
100 %
Sociálne zabezpečenie
4 072 €
1 %
8 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
4 072 €
100 %
4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 512 €
0 %
6 %
Kultúrne služby
790 €
52 %
52 %
Rekreačné a športové služby
692 €
46 %
40 %
Náboženské a iné spoločenské služby
30 €
2 %
1 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby