Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice (magistrát)

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
227 275 155 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
138 500 361 €
61 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
97 217 140 €
70 %
75 %
Dane z majetku
26 556 596 €
19 %
16 %
Dane za tovary a služby
14 726 625 €
11 %
9 %
Granty a transfery
61 368 695 €
27 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
61 089 606 €
100 %
98 %
Zahraničné granty
272 722 €
0 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
6 366 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
14 143 477 €
6 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
8 779 888 €
62 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
3 832 561 €
27 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
1 104 732 €
8 %
12 %
Kapitálové príjmy
421 714 €
3 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
4 582 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7 512 366 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
7 512 366 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 750 256 €
3 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 750 256 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby