Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice (magistrát)

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
222 637 659 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
94 742 479 €
43 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
45 754 909 €
48 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
22 794 022 €
24 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
14 249 882 €
15 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
11 943 667 €
13 %
12 %
Ekonomická oblasť
31 904 648 €
14 %
14 %
Doprava
31 540 836 €
99 %
84 %
Iné odvetvia
300 000 €
1 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
61 827 €
0 %
9 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
1 985 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia
31 159 703 €
14 %
7 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
16 306 230 €
52 %
10 %
Nakladanie s odpadmi
14 465 646 €
46 %
84 %
Ochrana prírody a krajiny
387 827 €
1 %
3 %
Všeobecné verejné služby
24 717 926 €
11 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
19 487 496 €
79 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
5 132 694 €
21 %
17 %
Všeobecné služby
97 736 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
15 086 182 €
7 %
8 %
Kultúrne služby
6 543 832 €
43 %
43 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
4 708 069 €
31 %
3 %
Rekreačné a športové služby
3 834 281 €
25 %
49 %
Sociálne zabezpečenie
8 969 922 €
4 %
6 %
Staroba
4 495 333 €
50 %
73 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
2 286 405 €
25 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 121 762 €
24 %
12 %
Rodina a deti
62 832 €
1 %
5 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
3 273 €
0 %
1 %
Nezamestnanosť
316 €
0 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
8 197 552 €
4 %
3 %
Policajné služby
8 197 552 €
100 %
95 %
Bývanie a občianska vybavenosť
5 794 947 €
3 %
8 %
Verejné osvetlenie
2 541 653 €
44 %
17 %
Rozvoj obcí
1 859 076 €
32 %
55 %
Rozvoj bývania
1 394 219 €
24 %
12 %
Obrana
2 064 300 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
2 064 300 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby