Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
286 172 757 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
131 672 976 €
46 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
131 672 976 €
100 %
100 %
Granty a transfery
99 561 274 €
35 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
99 552 424 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
8 350 €
0 %
1 %
Zahraničné granty
500 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
26 027 100 €
9 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
26 027 100 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
20 894 861 €
7 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
18 543 205 €
89 %
91 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 540 568 €
7 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
530 568 €
3 %
3 %
Kapitálové príjmy
272 724 €
1 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
7 795 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8 016 546 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8 016 546 €
100 %
47 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby