Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
240 594 849 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
147 303 311 €
61 %
61 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
142 629 020 €
97 %
82 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
4 664 269 €
3 %
17 %
Zdroje zo zisku
9 019 €
0 %
1 %
Zdroje z predaja majetku
1 002 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
89 717 454 €
37 %
36 %
Zo štátneho rozpočtu
86 100 237 €
96 %
94 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
2 138 799 €
2 %
4 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
1 334 039 €
1 %
1 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
144 380 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
3 567 443 €
1 %
2 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
3 463 972 €
97 %
73 %
Iné zdroje
103 472 €
3 %
27 %
Bankové úvery
6 641 €
0 %
1 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
6 641 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby